امروز
23 آذر 1398 Dec 14 2019

اصلاحیه بخشنامه 207 سال 97 - اخذ ضمانتنامه ارزش افزوده

اصلاحیه بخشنامه 207 سال 97 - اخذ ضمانتنامه ارزش افزوده

اصلاحیه بخشنامه 207 سال 97 - اخذ ضمانتنامه ارزش افزوده

خلاصه:

اصلاحیه بخشنامه 207 سال 97 - اخذ ضمانتنامه ارزش افزوده 24/6/97 - 746397/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

اصلاحیه بخشنامه 207 سال 97 - اخذ ضمانتنامه ارزش افزوده

اصلاحیه بخشنامه 207 سال 97 - اخذ ضمانتنامه ارزش افزوده
تاریخ: 24/6/97
شماره: 746397/97
پیرو بخشنامه شماره 743639/97 مورخ 22/6/97 و بر اساس بند 4 بخشنامه شماره 12966/2469/8/م مورخ 30/5/97، اخذ ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه تا.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار