امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه اردیبهشت سال 96 - استقرار سامانه جامع امور گمرکی و کاهش مراجعه فیزیکی

بخشنامه اردیبهشت سال 96 - استقرار سامانه جامع امور گمرکی و کاهش مراجعه فیزیکی

بخشنامه اردیبهشت سال 96 - استقرار سامانه جامع امور گمرکی و کاهش مراجعه فیزیکی

خلاصه:

بخشنامه اردیبهشت سال 96 - لزوم جلوگیری از تردد افراد فاقد سمت قانونی به گمرکات اجرایی با توجه به استقرار سامانه جامع امور گمرکی و کاهش مراجعه فیزیکی 25/2/1396 - 69854/102/6 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه اردیبهشت سال 96 - استقرار سامانه جامع امور گمرکی و کاهش مراجعه فیزیکی

بخشنامه اردیبهشت سال 96 - لزوم جلوگیری از تردد افراد فاقد سمت قانونی به گمرکات اجرایی با توجه به استقرار سامانه جامع امور گمرکی و کاهش مراجعه فیزیکی
تاریخ: 25/2/1396
شماره: 69854/102/6
نظر به استقرار سامانه جامع گمرکی در کلیه گمرکات اجرایی کشور و دریافت اطلاعات، داده ها، مدارک و مجوز های مورد نیاز از کلیه سازمان های مجوز دهنده ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار