امروز
27 آبان 1398 Nov 18 2019

بخشنامه اردیبهشت سال 97 - اعلام برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

بخشنامه اردیبهشت سال 97 - اعلام برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

بخشنامه اردیبهشت سال 97 - اعلام برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

خلاصه:

بخشنامه اردیبهشت سال 97 - اعلام برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر 18/2/1397 - 165132/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه اردیبهشت سال 97 - اعلام برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

بخشنامه اردیبهشت سال 97 - اعلام برخی شاخص ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر
تاریخ: 18/2/1397
شماره: 165132/97
پیرو بخشنامه شماره 255575/96 مورخ 13/8/1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلاحیه "دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی/اوراق بهادار بی نام همراه مسافر" در رابطه با.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار