امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه اسفند سال 96 - لازم الاجرا بودن کلیه ضوابط و مقررات جاری سال ۹۶

بخشنامه اسفند سال 96 - لازم الاجرا بودن کلیه ضوابط و مقررات جاری سال ۹۶

بخشنامه اسفند سال 96 - لازم الاجرا بودن کلیه ضوابط و مقررات جاری سال ۹۶

خلاصه:

بخشنامه اسفند سال 96 - لازم الاجرا بودن کلیه ضوابط و مقررات جاری سال ۹۶ تا ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ 28/12/1396 - 1483944/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه اسفند سال 96 - لازم الاجرا بودن کلیه ضوابط و مقررات جاری سال ۹۶

بخشنامه اسفند سال 96 - لازم الاجرا بودن کلیه ضوابط و مقررات جاری سال ۹۶ تا ابلاغ مصوبه مربوط به اصلاحات جدید قانون مقررات صادرات و واردات سال ۹۷
تاریخ: 28/12/1396
شماره: 1483944/96
ضن تبریک فرا رسیدن سال نو، پیرو بخشنامه شماره 250807/95249643/73/419 مورخ 26/12/94 موضوع احکام و ردیف درآمدی قانون بودجه سال 96 کل کشور و بخشنامه به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار