امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه بهمن سال 93 - كسر وزن كالاي فله يا مايع

بخشنامه بهمن سال 93 - كسر وزن كالاي فله يا مايع

بخشنامه بهمن سال 93 - كسر وزن كالاي فله يا مايع

خلاصه:

بخشنامه بهمن سال 93 - كسر وزن كالاي فله يا مايع 6/11/1393 - 202992/93 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه بهمن سال 93 - كسر وزن كالاي فله يا مايع

بخشنامه بهمن سال 93 - كسر وزن كالاي فله يا مايع
تاریخ: 6/11/1393
شماره: 202992/93
پیرو بخشنامه شماره 130663/507/383/73 مورخ 25/9/75 (تصویر پیوست) در رابطه با حمل کالای فله یا مایع بوسیله کشتی، که... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار