امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه تیر سال 96 - مجوز خروج خودرو از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین تر

بخشنامه تیر سال 96 - مجوز خروج خودرو از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین تر

بخشنامه تیر سال 96 - مجوز خروج خودرو از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین تر

خلاصه:

بخشنامه تیر سال 96 - مجوز خروج خودرو از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین تر 21/4/1396 - 318170/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه تیر سال 96 - مجوز خروج خودرو از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین تر

بخشنامه تیر سال 96 - مجوز خروج خودرو از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار با حجم موتور 2500 سی‌سی و پایین تر
تاریخ: 21/4/1396
شماره: 318170/96
پیرو بخشنامه شماره 248789/92 مورخ 18/12/92 موضوع ورود موقت خودرو های سواری شماگذاری شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار