امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه تیر سال 97 – تفویض اختیار استرداد

بخشنامه تیر سال 97 – تفویض اختیار استرداد

بخشنامه تیر سال 97 – تفویض اختیار استرداد

خلاصه:

بخشنامه تیر سال 97 – تفویض اختیار استرداد دستورالعمل گمرک در خصوص افزایش حیطه شمول اختیار تفویض شده به گمرکات اجرایی برای بررسی درخواست های استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد وجوه با هدف حمایت از تولید و صادرات 16/4/1397 - 430886/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه تیر سال 97 – تفویض اختیار استرداد

بخشنامه تیر سال 97 – تفویض اختیار استرداد
دستورالعمل گمرک در خصوص افزایش حیطه شمول اختیار تفویض شده به گمرکات اجرایی برای بررسی درخواست های استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد وجوه با هدف حمایت از تولید و صادرات
تاریخ: 16/4/1397
شماره: 430886/97
در راستای اهداف عالی سازمان و اصل تمرکز زذایی جهت تسریع و تسهیل روند رسیدگی به درخواست های استرداد حقوق ورودی اخذ شده از عین کالاهای وارداتی که.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار