امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم رصد پرونده های قاچاق متشکله (کاشف گمرک) تا مرحله صدور و اجرای دادنامه صادره

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم رصد پرونده های قاچاق متشکله (کاشف گمرک) تا مرحله صدور و اجرای دادنامه صادره

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم رصد پرونده های قاچاق متشکله (کاشف گمرک) تا مرحله صدور و اجرای دادنامه صادره

خلاصه:

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم رصد پرونده های قاچاق متشکله (کاشف گمرک) تا مرحله صدور و اجرای دادنامه صادره آرای صادره شعب ویژه تجدید نظر قابل ارجاع به هيات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه می باشد. 5/4/1397 - 381356/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم رصد پرونده های قاچاق متشکله (کاشف گمرک) تا مرحله صدور و اجرای دادنامه صادره

بخشنامه تیر سال 97 - لزوم رصد پرونده های قاچاق متشکله (کاشف گمرک) تا مرحله صدور و اجرای دادنامه صادره
آرای صادره شعب ویژه تجدید نظر قابل ارجاع به هيات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه می باشد.
تاریخ: 5/4/1397
شماره: 381356/97
با عنایت به اینکه بعضا مشاهده می گردد از شعب ویژه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مشابه، آرا مختلفی صادر می گردد و گمرکات اجرایی پس از قطعیت.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار