امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه تیر سال 97 - واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی

بخشنامه تیر سال 97 - واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی

بخشنامه تیر سال 97 - واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی

خلاصه:

بخشنامه تیر سال 97 - ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی 25/4/1397 - 104413/60 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه تیر سال 97 - واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی

بخشنامه تیر سال 97 - ممنوعیت ثبت سفارش و واردات تخمه آفتابگردان آجیلی و دانه آفتابگردان برای روغن کشی
تاریخ: 25/4/1397
شماره: 104413/60
به پیوست تصویر نامه شماره 6991/020 مورخ 16/4/1397 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دانه آفتابگردان ارسال و به آگاهی می رساند:.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 
 اخبار