امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه دی سال 93 - پرونده های قاچاق کالا و ارز

بخشنامه دی سال 93 - پرونده های قاچاق کالا و ارز

بخشنامه دی سال 93 - پرونده های قاچاق کالا و ارز

خلاصه:

بخشنامه دی سال 93 - دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز - مورخ 28/10/1393 28/10/1393 - 197800/102/6 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه دی سال 93 - پرونده های قاچاق کالا و ارز

بخشنامه دی سال 93 - پرونده های قاچاق کالا و ارز
دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز - مورخ 28/10/1393
تاریخ: 28/10/1393
شماره: 197800/102/6
در راستای اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و تغییرات کلی قوانین در حوزه های مرتبط با موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قبیل ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار