امروز
15 مرداد 1399 Aug 5 2020

بخشنامه 328 سال 96 - واردات چوب آکواریومی تایلندی و دانه لوبیا خوراکی اوکراینی

بخشنامه 328 سال 96 - واردات چوب آکواریومی تایلندی و دانه لوبیا خوراکی اوکراینی

بخشنامه 328 سال 96 - واردات چوب آکواریومی تایلندی و دانه لوبیا خوراکی اوکراینی

خلاصه:

بخشنامه 328 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه ای اعلامی واردات چوب آکواریومی بدون پوست جهت مصارف صنعتی از کشور تایلند و دانه لوبیا جهت مصارف خوراکی از کشور اوکراین 26/12/1396 - 1470975/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 328 سال 96 - واردات چوب آکواریومی تایلندی و دانه لوبیا خوراکی اوکراینی

بخشنامه 328 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه ای اعلامی واردات چوب آکواریومی بدون پوست جهت مصارف صنعتی از کشور تایلند و دانه لوبیا جهت مصارف خوراکی از کشور اوکراین
تاریخ: 26/12/1396
شماره: 1470975/96
به پیوست تصویر نامه شماره 282581/60 مورخ 20/12/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 5903/502/96 مورخ 16/12/96 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب آکواریومی بدون پوست جهت.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 

 اخبار