امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی

بخشنامه سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی

بخشنامه سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی

خلاصه:

بخشنامه شهریور سال 95 - بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخذ ۴ درصد مالیات علی الحساب از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی 2/6/1395 - 144/183094/94123 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه سال 95 - اخذ 4 درصد مالیات از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی

بخشنامه شهریور سال 95 - بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی  ایران مبنی بر اخذ ۴ درصد مالیات علی الحساب از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی
تاریخ: 2/6/1395
شماره: 144/183094/94123
پیرو بخشنامه شماره 183094/91560/113/144/73/268 مورخ 14/7/87 موضوع نامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار