امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه شهریور سال 96 – ثبت منشا ارز از سوی صاحبان کالا

بخشنامه شهریور سال 96 – ثبت منشا ارز از سوی صاحبان کالا

بخشنامه شهریور سال 96 – ثبت منشا ارز از سوی صاحبان کالا

خلاصه:

بخشنامه شهریور سال 96 – درخواست گزارش کالاهای وارداتی که منشاء ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا گزارش خلاف ارایه شده جهت انعکاس به شورای عالی مبارزه با پولشویی 12/6/1396 - 573011/23/59/6 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه شهریور سال 96 – ثبت منشا ارز از سوی صاحبان کالا

بخشنامه شهریور سال 96 – درخواست گزارش کالاهای وارداتی که منشاء ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا گزارش خلاف ارایه شده جهت انعکاس به شورای عالی مبارزه با پولشویی
تاریخ: 12/6/1396
شماره: 573011/23/59/6
پیرو تفاهم نامه بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام به ثبت منشا ارز از سوی صاحبان کالا در زمان اظهار... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار