امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه مرداد سال 93 - دستگاه های غیر پزشکی ماساژور

بخشنامه مرداد سال 93 - دستگاه های غیر پزشکی ماساژور

بخشنامه مرداد سال 93 - دستگاه های غیر پزشکی ماساژور

خلاصه:

بخشنامه مرداد سال 93 - دستگاه های غیر پزشکی ماساژور گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو برای ورود و ترخیص دستگاه های غیر پزشکی ماساژور 19/5/1393 - 74277/93/63722/113/73/167

بخشنامه مرداد سال 93 - دستگاه های غیر پزشکی ماساژور

بخشنامه مرداد سال 93 - دستگاه های غیر پزشکی ماساژور
تاریخ: 19/5/1393
شماره: 74277/93/63722/113/73/167
 
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو برای ورود و ترخیص دستگاه های غیر پزشکی ماساژور
 
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 74277/93/63722/113/73/167مورخ 29/4/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است:
 
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 18170/210/93 مورخ 10/4/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و به انضمام تصویر نامه  32177/664-31/3/93 اداره كل نظارت و ارزيابي ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص غیر پزشکی بودن کالاهایی به نام ماساژور و عدم نیاز به مجوز اداره مذکور برای ورود و ترخیص آنها و همچنين  تاكيد براخذ مجوز برای ورود و ترخيص دستگاه مکانوتراپی ذیل تعرفه 9019 کتاب مقررات صادرات و واردات خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص وفق مفاد نامه های فوق الذکر با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم صورت پذیرد.

👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

* یاد آور می شود متن نامه شماره 18170/210/93مورخ 10/4/1393 سازمان توسعه تجارت ایران به شرح زیر است: ضمن ارسال تصویر نامه شماره 32177/664 مورخ 31/3/1393 اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص غیر پزشکی بودم کالاهایی به نام ماساژور و عدم نیاز به مجوز اداره مذکور برای ترخیص آنها و همچنین تاکید بر اخذ مجوز برای ورود و ترخیص دستگهای مکانوتراپی ذیل تعرفه 9019 کتاب مقررات صادرات و واردات جهت اطلاع و اعلام به گمرکات اجرایی ارسال می گردد.
* یاد آور می شود متن نامه شماره 32177/664 مورخ 31/3/1393 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر است: به استحضار می رساند کالاهایی که به عنوان ماساژور شامل انواع صندلی ماساژ، ماساژورهای دستی و موارد مشابه که کاربری پزشکی ندارد و سازنده به عنوان مصرف خانگی عرضه کرده است حسب آیین نامه این اداره کل، وسیله پزشکی محسوب نشده و نیاز به مجوز این اداره کل ندارد. لازم به توضیح است ورود و ترخیص دستگاه های مکانوتراپی موضوع سر فصل 9019 کتاب مقررات صادرات و واردات، کماکان نیازمند مجوز این اداره کل می باشد.

👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار