امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه مرداد سال 97 – ممنوعیت صادرات شیرخشک، چای و کاغذ

بخشنامه مرداد سال 97 – ممنوعیت صادرات شیرخشک، چای و کاغذ

بخشنامه مرداد سال 97 – ممنوعیت صادرات شیرخشک، چای و کاغذ

خلاصه:

بخشنامه مرداد سال 97 – ممنوعیت صادرات شیرخشک، چای و کاغذ 20/5/1397 - 123075/60 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه مرداد سال 97 – ممنوعیت صادرات شیرخشک، چای و کاغذ

بخشنامه مرداد سال 97 – ممنوعیت صادرات شیرخشک، چای و کاغذ
تاریخ: 20/5/1397
شماره: 123075/60
با هدف تنظیم بازار داخلی، از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی صادرات اقلام ذیل ممنوع است. لطفا مراتب به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار