امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 357 سال 95 - اعلام ارزش FOB خودرو های سواری BMW مدل 2017

بخشنامه 357 سال 95 - اعلام ارزش FOB خودرو های سواری BMW مدل 2017

بخشنامه 357 سال 95 - اعلام ارزش FOB خودرو های سواری BMW مدل 2017

خلاصه:

بخشنامه 357 سال 95 - اعلام ارزش FOB خودرو های سواری BMW مدل 2017 5/11/1395 - 203079/95 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 357 سال 95 - اعلام ارزش FOB خودرو های سواری BMW مدل 2017

بخشنامه 357 سال 95 - اعلام ارزش FOB خودرو های سواری BMW مدل 2017
تاریخ: 5/11/1395
شماره: 203079/95
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 633 مورخ 7/10/95 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار