امروز
6 خرداد 1399 May 26 2020

بخشنامه 74 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری (کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی

بخشنامه 74 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری (کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی

بخشنامه 74 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری (کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی

خلاصه:

بخشنامه 74 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری (کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی 29/3/1396 - 207364/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 74 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری (کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی

بخشنامه 74 سال 96 - اضافه شدن رویه کران بری (کابوتاژ) به سامانه جامع امور گمرکی
تاریخ: 29/3/1396
شماره: 207364/96
پیرو بخشنامه شماره 175015/95/312 مورخ 28/9/95 موضوع راه اندازی رویه دور اظهاری خروج موقت، با عنایت به اعلام مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر راه اندازی مدیریت لجستیک (Access Control) در برخی از گمرکات و در راستای تکمیل رویه خروج موقت،...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار