امروز
21 تیر 1399 Jul 11 2020

بخشنامه 1 سال 98 - اعلام فهرست استاندارد سازی محصولات ۲۴ شرکت پتروشیمی

بخشنامه 1 سال 98 - اعلام فهرست استاندارد سازی محصولات ۲۴ شرکت پتروشیمی

بخشنامه 1 سال 98 - اعلام فهرست استاندارد سازی محصولات ۲۴ شرکت پتروشیمی

خلاصه:

بخشنامه 1 سال 98 - اعلام فهرست استاندارد سازی محصولات ۲۴ شرکت پتروشیمی 05/01/1398 - 2486/98 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 1 سال 98 - اعلام فهرست استاندارد سازی محصولات ۲۴ شرکت پتروشیمی

بخشنامه 1 سال 98 -  اعلام فهرست استاندارد سازی محصولات ۲۴ شرکت پتروشیمی
🔹 تغییر نام شرکت شیمیایی نواندیش قیصریه به کاسپین پالایش پارس
تاریخ: 05/01/1398
شماره: 2486/98
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار