امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه 102 سال 97 - واردات دانه آفتابگردان

بخشنامه 102 سال 97 - واردات دانه آفتابگردان

بخشنامه 102 سال 97 - واردات دانه آفتابگردان

خلاصه:

بخشنامه 102 سال 97 - واردات دانه آفتابگردان 5/4/1397 - 376844/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 102 سال 97 - واردات دانه آفتابگردان

بخشنامه 102 سال 97 - اعلام نظر در خصوص دانه های آفتابگردان صرفا توسط دفتر مقررات و استاندارد های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ: 5/4/1397
شماره: 376844/97
پیرو بخشنامه شماره 1295521/96/297 مورخ 23/11/96 نظر به ممنوعیت ثبت سفارش ورود دانه آفتابگردان برای مصرف روغن کشی بموجب نامه شماره 812/501/7 مورخ 29/2/97 معاون محترم توسعه بازرگانی و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉 اخبار