امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 104 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت آزما نانو سیستم

بخشنامه 104 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت آزما نانو سیستم

بخشنامه 104 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت آزما نانو سیستم

خلاصه:

بخشنامه 104 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت آزما نانو سیستم 9/5/1396 - 412254/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 104 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت آزما نانو سیستم

بخشنامه 104 سال 96 - تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت آزما نانو سیستم جهت آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز
تاریخ: 9/5/1396
شماره: 412254/96
به پیوست تصویر نامه شماره 11878/96/ص مورخ 7/5/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تایید صلاحیت آزمایشگاه شرکت آزما نانو سیستم جهت آزمون نمونه های محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز ارسال می گردد..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار