امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 106 سال 95 - وزن قانوني پارچه

بخشنامه 106 سال 95 - وزن قانوني پارچه

بخشنامه 106 سال 95 - وزن قانوني پارچه

خلاصه:

بخشنامه 106 سال 95 - وزن قانوني پارچه 1/4/1395 - 60240/95 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 106 سال 95 - وزن قانوني پارچه

بخشنامه 106 سال 95 - وزن قانوني پارچه
تاریخ: 1/4/1395
شماره: 60240/95
پیرو بخشنامه شماره 90065/24/172 مورخ 30/4/89 این حوزه معاونت، بند 3 بخشنامه شماره 190308/93/73/428 مورخ 16/10/93 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار