امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 107 سال 97 - واگذاري تمدید کارت کارگزاری به ستاد گمرکات استانها

بخشنامه 107 سال 97 - واگذاري تمدید کارت کارگزاری به ستاد گمرکات استانها

بخشنامه 107 سال 97 - واگذاري تمدید کارت کارگزاری به ستاد گمرکات استانها

خلاصه:

بخشنامه 107 سال 97 - واگذاري تمدید کارت کارگزاری به ستاد گمرکات استانها 9/4/1397 - 392866/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 107 سال 97 - واگذاري تمدید کارت کارگزاری به ستاد گمرکات استانها

بخشنامه 107 سال 97 - واگذاري تمدید کارت کارگزاری به ستاد گمرکات استانها
تاریخ: 9/4/1397
شماره: 392866/97
پیرو بخشنامه ردیف 161 سال 94 و در راستای سیاست تمرکز زدایی و در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه کارگران گمرکی بابت تمدید کارت کارگزاری و نظر به....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉 اخبار