امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 108 سال 97 – واردات لنت

بخشنامه 108 سال 97 – واردات لنت

بخشنامه 108 سال 97 – واردات لنت

خلاصه:

بخشنامه 108 سال 97 – واردات لنت ثبت سفارش و واردات انواع لنت با تعرفه های 68132000 ، 68138100 ، 68138900 ، 87083011 و 87083019 منوط به اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت 9/4/1397 - 392848/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 108 سال 97 – واردات لنت

بخشنامه 108 سال 97 – واردات لنت
ثبت سفارش و واردات انواع لنت با تعرفه های 68132000 ، 68138100 ، 68138900 ، 87083011 و 87083019  منوط به اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
تاریخ: 9/4/1397
شماره: 392848/97
به پیوست تصویر نامه شماره 48926/60 مورخ 22/2/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 46127/60 مورخ 17/2/97 معاونت محترم صنایع مبنی بر.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 

 اخبار