امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 109 سال 96 - اعلام ورود و مهلت خودروهای ورود موقت

بخشنامه 109 سال 96 - اعلام ورود و مهلت خودروهای ورود موقت

بخشنامه 109 سال 96 - اعلام ورود و مهلت خودروهای ورود موقت

خلاصه:

بخشنامه 109 سال 96 - اعلام ورود و مهلت خودروهای ورود موقت 16/5/1396 - 446017/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 109 سال 96 - اعلام ورود و مهلت خودروهای ورود موقت

بخشنامه 109 سال 96 - اعلام ورود و مهلت خودروهای ورود موقت و اعلام امضا بالاترین مقام مسئول به مراکز شماره‌گذاری و رعایت دستورالعمل جامع 161 سال 94
تاریخ: 16/5/1396
شماره: 446017/96
پیرو مفاد مندرج در بخشنامه شماره 91776/94/73/161 مورخ 19/5/94 در خصوص ورود موقت خودرو های سواری و همچنین جلسات مشترک با پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی بمنظور یکسان سازی و ساماندهی اطلاعات ورود و خروج دستور فرمایید ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار