امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 109 سال 97 – ممنوعیت واردات ۶ برند نوشیدنی به کشور

بخشنامه 109 سال 97 – ممنوعیت واردات ۶ برند نوشیدنی به کشور

بخشنامه 109 سال 97 – ممنوعیت واردات ۶ برند نوشیدنی به کشور

خلاصه:

بخشنامه 109 سال 97 – ممنوعیت واردات ۶ برند نوشیدنی به کشور فهرست برند نوشیدنی های غیرمجاز برای واردات بر اساس اعلام دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف 10/4/1397 - 399087/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 109 سال 97 – ممنوعیت واردات ۶ برند نوشیدنی به کشور

بخشنامه 109 سال 97 – ممنوعیت واردات ۶ برند نوشیدنی به کشور
فهرست برند نوشیدنی های غیرمجاز برای واردات بر اساس اعلام دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف
تاریخ: 10/4/1397
شماره: 399087/97
به پیوست تصویر نامه شماره 11477/97/د مورخ 23/3/97 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار