امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 11 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 11 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 11 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 11 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده 23/1/1396 - 15302/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 11 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 11 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پترو پالایش آکام، پتروپالایش کیان اسپادانا و......
تاریخ: 23/1/1396
شماره: 15302/96
پیرو بخشنامه شماره 137559/95/262 مورخ 1/8/95 موضوع اعلام فهرست اسامی 224 شرکت صادرکننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار