امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه 110 سال 97 – واردات خودرو HYUNDAI مدل ELANTRA

بخشنامه 110 سال 97 – واردات خودرو HYUNDAI مدل ELANTRA

بخشنامه 110 سال 97 – واردات خودرو HYUNDAI مدل ELANTRA

خلاصه:

بخشنامه 110 سال 97 – واردات خودرو HYUNDAI مدل ELANTRA 10/4/1397 - 403012/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 110 سال 97 – واردات خودرو HYUNDAI مدل ELANTRA

بخشنامه 110 سال 97 – واردات خودرو HYUNDAI مدل ELANTRA
ابلاغ ضوابط فنی واردات خودرو سواری با نشان تجاری HYUNDAI مدل ELANTRA
تاریخ: 10/4/1397
شماره: 403012/97
به پیوست تصویر نامه شماره 58948/60 مورخ 2/3/97 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 54967/60 مورخ 29/2/97 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه مبنی بر.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار