امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 111 سال 96 - خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر

بخشنامه 111 سال 96 - خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر

بخشنامه 111 سال 96 - خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر

خلاصه:

بخشنامه 111 سال 96 - استعلام دقیق تاریخ قبض انبار و ورود کالا در خصوص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر صادره تا مورخ 12 مرداد 95 و توجه به تاریخ ورود و ثبت‌ سفارش 17/5/1396 - 447431/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 111 سال 96 - خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر

بخشنامه 111 سال 96 - استعلام دقیق تاریخ قبض انبار و ورود کالا در خصوص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر صادره تا مورخ 12 مرداد 95 و توجه به تاریخ ورود و ثبت‌ سفارش
تاریخ: 17/5/1396
شماره: 447431/96
پیرو بخشنامه شماره 239548/95/228022/113/73/405 مورخ 18/12/95 موضوع ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر صادره تا مورخ 12/10/95 دستور فرمایید در صورت اظهار خودرو از محل ثبت سفارش مذکور،..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار