امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 115 سال 96 - لوله و پروفیل

بخشنامه 115 سال 96 - لوله و پروفیل

بخشنامه 115 سال 96 - لوله و پروفیل

خلاصه:

بخشنامه 115 سال 96 - لوله و پروفیل 96/459533 - 1396/5/18

بخشنامه 115 سال 96 - لوله و پروفیل

بخشنامه 115 سال 96 - اعلام کیل مصرف و ضایعات تولید لوله و پروفیل از ورقهای فولادی هنگام تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی
تاریخ: 18/05/1396
شماره: 459533/96
به پیوست تصویر نامه شماره 101679/60 – 31/04/96 دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کیل مصرف و ضایعات تولید لوله و پروفیل  از ورق های فولادی جهت اقدام لازم با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. ضمناً با توجه به مفاد نامه موصوف هنگام تسویه پروانه های ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی) و استرداد حقوق ورودی (موضوع ماده 66 قانون امور گمرکی) وززن مندرج درر پرروانه صصادراتی به عنوان وزن محموله صادراتی (لوله و پروفیل بعلاوه وزن طوقه و بندیل) در نظر گرفته شده و با اعمال ضریب 01/1 ملاک تسویه پروانه یا استرداد وجه قرار خواهد گرفت. در پایان اعلام میی دارد با توجه به کیل مصرف ابلاغی نیازی به استعلام موردی برای واحد های تولیدی و صادراتی نبوده و کیل مصرف های ابلغی قبلی که مغایر با کیل اخیر می باشند از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه مورد انتظار می باشد.... لینک بخشنامه اخبار