امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 118 سال 96 - واردات خلال چوب با قطر کمتر از 5 میلیمتر جهت مصارف صنعتی و بهداشتی

بخشنامه 118 سال 96 - واردات خلال چوب با قطر کمتر از 5 میلیمتر جهت مصارف صنعتی و بهداشتی

بخشنامه 118 سال 96 - واردات خلال چوب با قطر کمتر از 5 میلیمتر جهت مصارف صنعتی و بهداشتی

خلاصه:

بخشنامه 118 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات خلال چوب با قطر کمتر از 5 میلیمتر جهت مصارف صنعتی و بهداشتی 18/5/1396 - 458363/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 118 سال 96 - واردات خلال چوب با قطر کمتر از 5 میلیمتر جهت مصارف صنعتی و بهداشتی

بخشنامه 118 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات خلال چوب با قطر کمتر از 5 میلیمتر جهت مصارف صنعتی و بهداشتی
تاریخ: 18/5/1396
شماره: 458363/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 107310/60 مورخ 8/5/96 دفتر مقررات صادرات و واردات به همراه تصویر نامه شماره 1817/502/96 مورخ 31/4/93 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار