امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 119 سال 96 - واردات بذر ارزن جهت کاشت از هندوستان

بخشنامه 119 سال 96 - واردات بذر ارزن جهت کاشت از هندوستان

بخشنامه 119 سال 96 - واردات بذر ارزن جهت کاشت از هندوستان

خلاصه:

بخشنامه 119 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه‌ای بذر ارزن جهت کاشت از هندوستان 18/5/1396 - 458354/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 119 سال 96 - واردات بذر ارزن جهت کاشت از هندوستان

بخشنامه 119 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر ارزن جهت کاشت از هندوستان
تاریخ: 18/5/1396
شماره: 458354/96
ضمن ارسال تصویر نامه 107199/60 مورخ 7/5/96 دفتر مقررات صادرات و واردات به همراه تصویر نامه 1819/502/96 مورخ 31/4/96 (با 5 برگ ضمایم) وزارت جهاد کشاورزی در خصوص.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار