امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 120 سال 96 - واردات چوب پنبه تراش خورده و آماده مصرف جهت مصارف صنعتی

بخشنامه 120 سال 96 - واردات چوب پنبه تراش خورده و آماده مصرف جهت مصارف صنعتی

بخشنامه 120 سال 96 - واردات چوب پنبه تراش خورده و آماده مصرف جهت مصارف صنعتی

خلاصه:

بخشنامه 120 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات چوب پنبه تراش خورده و آماده مصرف جهت مصارف صنعتی 18/5/1396 - 458384/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 120 سال 96 - واردات چوب پنبه تراش خورده و آماده مصرف جهت مصارف صنعتی

بخشنامه 120 سال 96 - اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات چوب پنبه تراش خورده و آماده مصرف جهت مصارف صنعتی
تاریخ: 18/5/1396
شماره: 458384/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 109831/60 مورخ 9/5/96 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه تصویر نامه شماره 1815/502/96 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار