امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 122 سال 96 – افزایش باجه های بانک ملی گمرکات

بخشنامه 122 سال 96 – افزایش باجه های بانک ملی گمرکات

بخشنامه 122 سال 96 – افزایش باجه های بانک ملی گمرکات

خلاصه:

بخشنامه 122 سال 96 – افزایش باجه های بانک ملی گمرکات 96/425386 - 1396/5/11

بخشنامه 122 سال 96 – افزایش باجه های بانک ملی گمرکات

بخشنامه 122 سال 96 – افزایش باجه های بانک ملی گمرکات
تاریخ: 11/5/1396
شماره: 425386/96
پیرو نامه شماره 68574/96 مورخ 24/2/96، به پیوست تصویر نامه شماره 61106/96 مورخ 1/3/96 معاونت محترم بانک مرکزی ایران منضم به فهرست به روز شده باجه های بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی و خروجی 15 استان کشور ارسال می گردد.... لینک بخشنامه                
 
 اخبار