امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 123 سال 96 - ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2017 ساخت ترکیه

بخشنامه 123 سال 96 - ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2017 ساخت ترکیه

بخشنامه 123 سال 96 - ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2017 ساخت ترکیه

خلاصه:

بخشنامه 123 سال 96 - ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2017 ساخت ترکیه 21/5/1396 - 466867/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 123 سال 96 - ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2017 ساخت ترکیه

بخشنامه 123 سال 96 - ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2017 ساخت ترکیه
تاریخ: 21/5/1396
شماره: 466867/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 641 مورخ 16/12/95 کمیته مشترک گمرک و وزلرت صنعت، معدن و تجارت به پیوست 11 برگ پرایس لیست انواع مدل ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2017 ساخت ترکیه به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار