امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 124 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 124 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 124 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 124 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پیشگامان سامان فرس و....... 23/5/1396 - 480925/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 124 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 124 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پیشگامان سامان فرس و.......
تاریخ: 23/5/1396
شماره: 480925/96
پیرو بخشنامه شماره 291826/96/87 مورخ 17/4/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 239 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است، ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار