امروز
13 خرداد 1399 Jun 2 2020

بخشنامه 129 سال 96 - اظهارنامه صادراتی میوه و تره بار

بخشنامه 129 سال 96 - اظهارنامه صادراتی میوه و تره بار

بخشنامه 129 سال 96 - اظهارنامه صادراتی میوه و تره بار

خلاصه:

بخشنامه 129 سال 96 - اظهارنامه صادراتی میوه و تره بار 25/5/1396 - 490268/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 129 سال 96 - اظهارنامه صادراتی میوه و تره بار

بخشنامه 129 سال 96 - ابلاغ شرایط و ضوابط بسته بندی و پذیرش اظهارنامه صادراتی میوه و تره بار از 15 آبان ماه سال 1396
تاریخ: 25/5/1396
شماره: 490268/96
به پیوست تصویر نامه شماره 24406/100/96 مورخ 16/5/96 رییس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ضوابط بسته بندی محمولات صادراتی میوه و تره بار ارسال و اعلام میدارد:... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار