امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 129 سال 97 – تغییر نام شرکت وحید خوش دست به شرکت فرآورده های شیمیایی افق خوش دست

بخشنامه 129 سال 97 – تغییر نام شرکت وحید خوش دست به شرکت فرآورده های شیمیایی افق خوش دست

بخشنامه 129 سال 97 – تغییر نام شرکت وحید خوش دست به شرکت فرآورده های شیمیایی افق خوش دست

خلاصه:

بخشنامه 129 سال 97 – تغییر نام شرکت وحید خوش دست به شرکت فرآورده های شیمیایی افق خوش دست ♦️ابلاغ تغییر نام شرکت وحید خوش دست به شرکت فرآورده های شیمیایی افق خوش دست ♦️ تغییر نام شرکت شرکت فرآورده های شیمیایی فعال در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی 26/4/1397 - 478290/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 129 سال 97 – تغییر نام شرکت وحید خوش دست به شرکت فرآورده های شیمیایی افق خوش دست

بخشنامه 129 سال 97 – تغییر نام شرکت وحید خوش دست به شرکت فرآورده های شیمیایی افق خوش دست
♦️ابلاغ تغییر نام شرکت وحید خوش دست به شرکت فرآورده های شیمیایی افق خوش دست
♦️ تغییر نام شرکت شرکت فرآورده های شیمیایی فعال در زمینه صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی
تاریخ: 26/4/1397
شماره: 478290/97
پیرو بخشنامه های شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 268 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و بخشنامه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار