امروز
28 آبان 1398 Nov 19 2019

بخشنامه 13 سال 97 - بلامانع بودن ترانزیت داخلی کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی شهرستان خوی

بخشنامه 13 سال 97 - بلامانع بودن ترانزیت داخلی کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی شهرستان خوی

بخشنامه 13 سال 97 - بلامانع بودن ترانزیت داخلی کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی شهرستان خوی

خلاصه:

بخشنامه 13 سال 97 - بلامانع بودن ترانزیت داخلی جهت کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در شهرستان خوی 20/1/1397 - 37865/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 13 سال 97 - بلامانع بودن ترانزیت داخلی کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی شهرستان خوی

بخشنامه 13 سال 97 - بلامانع بودن ترانزیت داخلی جهت کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در شهرستان خوی
تاریخ: 20/1/1397
شماره: 37865/97
پیرو بخشنامه ردیف 126083/244 مورخ 11/7/95 تشریفات انتقال کالا تحت رویه عبور داخلی اعلام میدارد: به موجب این حکم در خصوص بند 2 بخشنامه مذکور عبور داخلی (ترانزیت داخلی) جهت....  لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار