امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 130 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی

بخشنامه 130 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی

بخشنامه 130 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی

خلاصه:

بخشنامه 130 سال 96 - دستورالعمل نحوه ادغام بازارچه هاي مرزي 31/5/96 - 517382/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 130 سال 96 - ادغام بازارچه های مرزی

بخشنامه 130 سال 96 - دستورالعمل نحوه ادغام بازارچه هاي مرزي
تاریخ: 31/5/96
شماره: 517382/96
در اجرای بند 5 مصوبه شماره46861/ت 52438 هـ مورخ 24/4/96 هیات محترم وزیران، دستورالعمل نحوه ادغام بازارجه هایی مرزی به شرح زیر ابلاغ می گردد..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

 اخبار