امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه131 سال 96 - واردات لوازم التحریر وارداتی

بخشنامه131 سال 96 - واردات لوازم التحریر وارداتی

بخشنامه131 سال 96 - واردات لوازم التحریر وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 131 سال 96 - تاکید بر کنترل دقیق تر محمولات لوازم تحریر وارداتی و دقت در انجام تشریفات گمرکی و احراز واردکنندگان و مطابقت کالا با ثبت‌سفارش و اخذ مجوزهای قانونی 4/6/1396 - 533628/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه131 سال 96 - واردات لوازم التحریر وارداتی

بخشنامه 131 سال 96 - تاکید بر کنترل دقیق تر محمولات لوازم تحریر وارداتی و دقت در انجام تشریفات گمرکی و احراز واردکنندگان و مطابقت کالا با ثبت‌سفارش و اخذ مجوزهای قانونی
تاریخ: 4/6/1396
شماره: 533628/96
ضمن ارسال تصویر نامه 11877/96/ص مورخ 7/5/96 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص کنترل دقیق تر محمولات لوازم التحریر وارداتی با عنایت به.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار