امروز
5 خرداد 1399 May 25 2020

بخشنامه 134 سال 96 - حذف اسناد کاغذی

بخشنامه 134 سال 96 - حذف اسناد کاغذی

بخشنامه 134 سال 96 - حذف اسناد کاغذی

خلاصه:

بخشنامه 134 سال 96 - حذف اسناد کاغذی 8/6/1396 - 561496/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 134 سال 96 - حذف اسناد کاغذی

بخشنامه 134 سال 96 - ابلاغ دستورالعمل انجام تشریفات مربوط به رویه های پته تجاری، متروکه، مرجوعی، بند 1 ماده 38  آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اظهار قبل از ورود کالا بر اساس بارنامه
تاریخ: 8/6/1396
شماره: 561496/96
نظر به لزوم حذف اسناد کاغذی و انجام کلیه تتشریفات گمرکی در سامانه جامع امور گمرکی بصورت الکترونیکی، به پیوست تصویر نامه شماره..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار