امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 135 سال 96 - واردات ارقام کلزا

بخشنامه 135 سال 96 - واردات ارقام کلزا

بخشنامه 135 سال 96 - واردات ارقام کلزا

خلاصه:

بخشنامه 135 سال 96 - بلامانع بودن واردات ارقام کلزا تحت تعرفه 12079900 8/6/1396 - 56237/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 135 سال 96 - واردات ارقام کلزا

بخشنامه 135 سال 96 - بلامانع بودن واردات ارقام کلزا تحت تعرفه 12079900
تاریخ: 8/6/1396
شماره: 56237/96
به پیوست تصویر نامه شماره 18668/210/96 مورخ 14/3/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 1471/502/96 مورخ 11/4/96 وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد،.....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار