امروز
11 خرداد 1399 May 31 2020

بخشنامه 137 سال 96 - اسقاط خودروهای فرسوده جهت شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل

بخشنامه 137 سال 96 - اسقاط خودروهای فرسوده جهت شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل

بخشنامه 137 سال 96 - اسقاط خودروهای فرسوده جهت شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل

خلاصه:

بخشنامه 137 سال 96 - ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعداد مورد نیاز اسقاط خودروهای فرسوده جهت شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل و عوارض 10% خودروهای بنزین سوز جهت ورود به کشور و مناطق آزاد 8/6/1396 - 562338/96 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 137 سال 96 - اسقاط خودروهای فرسوده جهت شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل

بخشنامه 137 سال 96 - ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعداد مورد نیاز اسقاط خودروهای فرسوده جهت شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل و عوارض 10% خودروهای بنزین سوز جهت ورود به کشور و مناطق آزاد
تاریخ: 8/6/1396
شماره: 562338/96
به پیوست تصویر مصوبه شماره 62924/ت54522 ه مورخ 24/5/96 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح جدول و تبصره های جزء (د) بند (3) تصویب نامه های شماره 92308/ت40587 مورخ 7/6/87 و 126653/ت49208 مورخ 14/7/92 طبق جدول منضم به مصوبه ابلاغی موضوع ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 

 اخبار