امروز
12 خرداد 1399 Jun 1 2020

بخشنامه 139 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 139 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 139 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

خلاصه:

بخشنامه 139 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پارسا ادیب پویا و...... 11/6/1396 - 572275/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 139 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده

بخشنامه 139 سال 96 - اعلام فهرست محصولات استاندارد سازی شده شرکتهای پارسا ادیب پویا و......
تاریخ: 11/6/1396
شماره: 572275/96
پیرو بخشنامه شماره 291826/96/87 مورخ 17/4/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 239 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است،..... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار