امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 14 سال 97 - ثبت فاکتور خرید روغن تصفیه مجدد صادراتی

بخشنامه 14 سال 97 - ثبت فاکتور خرید روغن تصفیه مجدد صادراتی

بخشنامه 14 سال 97 - ثبت فاکتور خرید روغن تصفیه مجدد صادراتی

خلاصه:

بخشنامه 14 سال 97 - اظهار روغن تصفیه مجدد جهت صادرات پس از اخذ کد رهگیری در سامانه و ثبت در سامانه ثامن و الزام به الصاق تصویر پروانه بهره برداری 21/1/1397 - 43895/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 14 سال 97 - ثبت فاکتور خرید روغن تصفیه مجدد صادراتی

بخشنامه 14 سال 97 - اظهار روغن تصفیه مجدد جهت صادرات پس از اخذ کد رهگیری در سامانه و ثبت در سامانه ثامن و الزام به الصاق تصویر پروانه بهره برداری
تاریخ: 21/1/1397
شماره: 43895/97
پیرو بخشنامه ردیف 275 مورخ 26/10/96 موضوع ثبت فاکتور خرید روغن تصفیه مجدد (صادره از واحد تولیدی) در سامانه ثامن، بپیوست تصویر نامه شماره 15493/96/ص مورخ 21/12/96 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و اعلام میدارد:....لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 


 اخبار