امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 143 سال 96 - پرایس لیست خودرو های سواری JAC و LIFAN ساخت سال 2017

بخشنامه 143 سال 96 - پرایس لیست خودرو های سواری JAC و LIFAN ساخت سال 2017

بخشنامه 143 سال 96 - پرایس لیست خودرو های سواری JAC و LIFAN ساخت سال 2017

خلاصه:

بخشنامه 143 سال 96 - پرایس لیست خودرو های سواری JAC و LIFAN ساخت سال 2017 96/589388 - 1396/6/14 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 143 سال 96 - پرایس لیست خودرو های سواری JAC و LIFAN ساخت سال 2017

بخشنامه 143 سال 96 - ارسال پرایس لیست خودرو های سواری JAC و LIFAN ساخت سال 2017
تاریخ: 14/6/1396
شماره: 589388/96
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه شماره 655 مورخ 17/5/96 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار