امروز
22 تیر 1399 Jul 12 2020

بخشنامه 143 سال 97 - بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ

بخشنامه 143 سال 97 - بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ

بخشنامه 143 سال 97 - بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ

خلاصه:

بخشنامه 143 سال 97 - بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ 2/5/1397 - 509133/97 👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉

بخشنامه 143 سال 97 - بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ

بخشنامه 143 سال 97 - بلامانع بودن صادرات پودر گوشت مرغ
تاریخ: 2/5/1397
شماره: 509133/97
پیرو بخشنامه شماره 422529/97 مورخ 13/4/97 موضوع اعلام ممنوعیت صادرات 18 ردیف کالاهای بخش کشاورزی ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی، به پیوست تصویر نامه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص قطعات الکترونیکی با تهران پیشرو👉
 
 اخبار