امروز
7 خرداد 1399 May 27 2020

بخشنامه 144 سال 96 - صادرات آرد و گندم

بخشنامه 144 سال 96 - صادرات آرد و گندم

بخشنامه 144 سال 96 - صادرات آرد و گندم

خلاصه:

بخشنامه 144 سال 96 - اعلام ضوابط صادرات آرد و گندم مازاد بر نیاز کشور 96/594036 - 1396/6/15 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 144 سال 96 - صادرات آرد و گندم

بخشنامه 144 سال 96 - اعلام ضوابط صادرات آرد و گندم مازاد بر نیاز کشور
تاریخ: 15/6/1396
شماره: 594036/96
پیرو بند 2 بخشنامه ردیف 223404/95/382 مورخ 1/12/95 (فایل ضمیمه) موضوع اعلام ضوابط صادرات آرد و گندم مازاد برنیاز کشور ...لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 اخبار