امروز
31 شهریور 1399 Sep 21 2020

بخشنامه 147 سال 96 – چاپ لفاف و طرح بسته بندی شرکت های تولیدی و بازرگانی

بخشنامه 147 سال 96 – چاپ لفاف و طرح بسته بندی شرکت های تولیدی و بازرگانی

بخشنامه 147 سال 96 – چاپ لفاف و طرح بسته بندی شرکت های تولیدی و بازرگانی

خلاصه:

بخشنامه 147 – چاپ لفاف و طرح بسته بندی شرکت های تولیدی و بازرگانی 96/600659 1396/6/19

بخشنامه 147 سال 96 – چاپ لفاف و طرح بسته بندی شرکت های تولیدی و بازرگانی

بخشنامه 147 سال 96 – چاپ لفاف و طرح بسته بندی شرکت های تولیدی و بازرگانی
تاریخ: 19/6/1396
شماره: 600659/96
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 128964 – 4/6/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 178038/96 – 15/5/96 دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص لزوم اخذ مجوز ارشاد بابت چاپ و لفاف و طرح بسته بندی شرکت های تولیدی و یازرگانی درر داخل و خارج کشور، ...  لینک بخشنامه
 اخبار