امروز
25 تیر 1399 Jul 15 2020

بخشنامه 148 سال 97 - تسهیل ارائه خدمات گمرکی

بخشنامه 148 سال 97 - تسهیل ارائه خدمات گمرکی

بخشنامه 148 سال 97 - تسهیل ارائه خدمات گمرکی

خلاصه:

بخشنامه 148 سال 97 - تسهیل ارائه خدمات گمرکی 3/5/1397 - 513963/97 👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉

بخشنامه 148 سال 97 - تسهیل ارائه خدمات گمرکی

بخشنامه 148 سال 97 - تسهیل ارائه خدمات گمرکی
🔸 دستورالعمل مهم رئیس کل گمرک در خصوص تسهیل ارائه خدمات گمرکی
🔹 پذیرش ضمانتنامه های تجمیعی
🔸 اخذ ضمانتنامه بانکی و ترخیص درصدی
🔹 پذیرش نظرات آزمایشگاه در مورد کالاهایی که به دفعات وارد می شود.
تاریخ: 3/5/1397
شماره: 513963/97
بمنظور دستیابی به اولویتها و اهداف تعیین شده در راستای تحقق دولت الکترونیک، منشور حقوق شهروندی و تسهیل ارائه خدمات گمرکی به خدمت گیرندگان محترم، با.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار